Dịch vụ diệt côn trùng và dịch hại

Một cách chúng tôi xem xét một tài sản được phân loại thương mại
sẽ là bất kỳ loại tòa nhà nào chúng tôi có các công cụ giám sát bên trong
cấu trúc để kiểm soát sâu bệnh đặc sản.
Ví dụ, nếu bạn đang làm việc với thiết bị sản xuất
hoặc thực phẩm bạn được coi là thương mại.
Chúng tôi đối phó với kiểm soát dịch hại thương mại khác nhau nhiều bằng cách làm
phương pháp điều trị đặc biệt hoặc cài đặt thiết bị để duy trì:
Ruồi bay đèn, mồi, xử lý cống
Đức Roaches Keo Ban, Flush Outs
Chuột / Chuột Tin Mèo, Bảng keo, Loại trừ
Bed Bugs Keo dán, xả ra

Gọi điện thoại hoặc đăng ký trực tuyến để kiểm tra miễn phí ngay hôm nay. Dịch vụ khẩn cấp có sẵn.

Cần trợ giúp dịch hại?

0 / 5 (Nhận xét 0)