خدمات آفت کش ها و جوندگان

راهی که ما در نظر داریم یک دارایی است که تجاری شده است
هر نوع ساختمانی است که ابزارهای مانیتورینگ در آن وجود دارد
ساختار برای کنترل آفات تخصصی.
به عنوان مثال، اگر شما با تجهیزات تولید برخورد کنید
یا غذای تجاری شما در نظر گرفته شده است.
ما با انجام کار با کنترل آفات تجاری بسیار متفاوت عمل می کنیم
درمان های ویژه یا نصب تجهیزات برای حفظ:
مگس پرواز چراغ، پیاده رو ها، درمان Drain
تابلوهای چینی آلمانی Rouchs، تابلوهای خالی
موش ها / موش قلع گربه، تخته چسب، خروج
تختخواب اشکال تخته چسب، آستین های خیس

امروز برای بازرسی رایگان با اینترنت تماس بگیرید یا ثبت نام کنید. خدمات اورژانس موجود است.

به کمک آفات تجاری نیاز دارید؟

0 / 5 (نظرات 0)